تبلیغات
خادمین امام سجّاد علیه السلام - آیا اولیاء خدا بعد از مرگ هم قدرتی دارند؟

خادمین امام سجّاد علیه السلام - آیا اولیاء خدا بعد از مرگ هم قدرتی دارند؟